» Knowledge Partners Etusivu

2.30

OHJELMATYÖKALU VELKAJÄRJESTELYN KAIKKIEN VAIHEIDEN HOITAMISEEN

Velkajärjestelijä on Windows-ympäristössä käytettävä tietokoneohjelma velkajärjestelylain mukaisten hakemusten, maksuohjelmien ja laskelmien tekemiseen. Ohjelman levinneisyys on niin suuri, että valtaosa tuomioistuinten käsittelemistä velkajärjestelyasioista on hakemus-, maksuohjelma- tai maksuohjelman muutosvaiheessa, tai näissä kaikissa, Velkajärjestelijän käsittelyssä.

 

Velkajärjestelijä -ohjelma on käytössä valtaosalla kunnallisia velkaneuvontayksiköitä, ja aktiivisesti selvittäjinä toimivista yksityistä tahoista. Velkajärjestelijän ohjelmaversiot ovat toteuttaneet lisensiointitasosta riippuen lain mukaiset hakemukset, maksuohjelmat, maksuohjelman muutokset ja lisäsuoritusvelvollisuuden laskennat, sekä tulostanut tulokset valmiiksi täytettyinä kaavakkeina jo lähes neljäntoista vuoden ajan, ja ohjelma on elänyt muuttuvan lainsäädännön mukana.

Ohjelma sisältää varsinaisen velkajärjestelyprosessin lisäksi mm Kuluttajaviraston tilastoinnin. Tilastointiominaisuutta on kehitetty eteenpäin niin, että sitä voidaan hyväksikäyttää laajempaankin tarpeeseen kuin Kuluttajaviraston tarpeita ajatellen. Lomakkeiden ulkonäköä on päivitetty Oikeusministeriön toiveiden mukaisesti varsinaisten lainsäädäntömuutosten lisäksi. Maksuohjelman laadinnassa on kehitetty yksittäisen velan maksuaikataulua sekä velallisen kuukausisuoritusraporttia entisestään. Nämä muutokset on tehty kokeneen käyttäjäkunnan toiveiden mukaisesti.

Velkajärjestelijä on todellinen ammattilaisen työkalu kaikkien laskenta- ja asiakirjatehtävien suorittamiseen, mitä laki yksityishenkilön velkajärjestelystä (VJL) edellyttää. Sen avulla tehdään tehokkaasti ja laadukkaasti muun muassa hakemus, maksuohjelmaehdotus sekä vahvistetun maksuohjelman seuranta ja muutokset. Tehokkaana työkaluna Velkajärjestelijä pienentää ratkaisevasti työkuormaa niin velkaneuvonnassa, selvittäjiltä kuin velkojien edustajiltakin. Sitä käyttäen työketjusta myös eliminoituu päällekkäiset työt ja näinkin koko ketjun läpimeno nopeutuu, kaikkien asianosaisten eduksi.

 

2.20

2.20

2.00

2.30

2.30

2.30

2.00

Knowledge Partners Oy | Fleminginkatu 2 | 00530 Helsinki, Finland | www.knowledgepartners.fi
Outi Laakso | Tel. +358 (0) 40 5421 831 | Fax +358 (0) 201 553 404 | outi.laakso [at] knows.pp.fi
Copyright 2007 Knowledge Partners Oy