» Knowledge Partners Etusivu

2.00

KIRJANPITO-OHJELMA NIIN AMMATTILAISEN KUIN AMATÖÖRINKIN TARPEISIIN

Prokuristi 2.00 -ohjelma pitää sisällään kaiken ammattimaisen kirjanpito-ohjelman ominaisuudet, eikä siinä ole rajoituksia sen suhteen kuinka monen yrityksen kirjanpitoa ohjelmalla pidetään. Kuitenkin ohjelman erityisominaisuutena on, että siihen voidaan helposti muokata yrityksen perustilitapahtumien viennit valmiiksi, jolloin käyttäjä vain valitsee vaihtoehdoista (esim sähkölasku, postimaksu, edustuskulu jne), ja ohjelma tiliöi tapahtuman kirjanpitoon. Ohjelma myös lukee sähköistä tiliotetta, jolloin perussyöttämistä ei tarvitse tehdä lainkaan tapahtumista, jotka ovat tiliotteella. Mikäli yrityksen laskutus on tehty Laskuttaja-ohjelmalla, myös kuukauden laskut siirtyvät kirjanpitoon automaattisesti.  

Ohjelman kehittäminen ja Käyttäjän kustannukset
Prokuristi –ohjelmaa pidetään päivityksillä tiukasti ajan tasalla yleisten käyttömukavuustoiveiden, juridisten erityisvaatimusten ja soveltamiskäytännön suhteen. Prokuristi –ohjelman lisenssinhaltijoilla ei ole ylläpitomaksua, vaan jokaisesta päivityksestä lähetetään lisenssinhaltoijoille tarjous, ja käyttäjä valitsee itse tarvitsemansa uudet piirteet. Päivityskustannuksetkin ovat muiden vastaavien ohjelmistojen ylläpitokustannuksiin nähden erittäin kohtuulliset (ominaisuuksista riippuen 30-200 EUR).

Päivityksissä tuodaan uusia ominaisuuksia asiakkaiden toivomien lisäpiirteiden tai lainsäädännöllisten muutosten mukaisesti. 

Ohjelman toimintaympäristö
Prokuristi 2.00 on Windows-ympäristöön suunniteltu tietokantaohjelmisto. Laitteistovaatimuksena on Pentium-tasoisella prosessorilla varustettu, Win 98 tai sitä tuoreemmalla käyttöjärjestelmällä varustettu laitteisto. Mitään muita ohjelmistovaatimuksia ympäristölle ei ole (vrt. SQL joissain tietokantapohjaisissa ohjelmistoissa), vaan ohjelma toimii itsenäisesti käyttöjärjestelmän päällä. Suosittelemme kuhunkin koneeseen, josta ohjelmaa käytetään minimissään 64 MB keskusmuistia. Verkkoympäristönä suositellaan 100 Mb nopeudella varustettua laitteistoa.

Hinnat
Prokuristi 2.00 -lisensiointi yhteen koneeseen on hinnaltaan 1.200 EUR + alv, kahteen koneeseen verkkoversiona 1.848 EUR + alv, ja kolmeen koneeseen verkkoversiona 2.376 EUR + alv. Useamman koneen lisensiointiin teemme mielellämme tarjouksen. 

 

2.20

2.20

2.00

2.30

2.30

2.30

2.00

Knowledge Partners Oy | Fleminginkatu 2 | 00530 Helsinki, Finland | www.knowledgepartners.fi
Outi Laakso | Tel. +358 (0) 40 5421 831 | Fax +358 (0) 201 553 404 | outi.laakso [at] knows.pp.fi
Copyright 2007 Knowledge Partners Oy