» Knowledge Partners Etusivu

3.00

Laskuttaja 3.00-ohjelma on suomalaisille laki- ja asianajotoimistoille suunniteltu erityisen helppokäyttöinen ja nopea asianhallinta- ja laskutusohjelma, joka on näyttänyt kyntensä satojen eri kokoisten toimistojen työkaluna. Ohjelman avulla kerätään toimeksiannolle helposti toimenpiteet ja kulut. Tämä nopeuttaa laskuttamista olennaisesti, ja merkitsee jopa lisää laskutusta: pienetkin tapahtumat saadaan vaivatta ylös saman tien. Ohjelmatyökalun hyöty on kokemustemme perusteella ilmeinen jopa yhden miehen toimistoissa.

Vaikka ohjelma on helppokäyttöinen, taipuu se kuitenkin mitä erityislaatuisempiin juridisen laskuttamisen erityispiirteisiin, esim. laskujen jakaminen useille päämiehille, vakuutusyhtiölle vakuuutusehtojen mukaisesti ja valtiolle, sekä tuntien mukainen laskeminen maksuttoman oikeudenkäynnin asetusten perusteella, ja tällaisen laskun tulostaminen Oikeusministeriön laskupohjalle, ja lähettämisen suoraan Oikeusministeriön Romeo-järjestelmään.

Ohjelman kehittäminen ja Käyttäjän kustannukset
Laskuttaja –ohjelmaa pidetään päivityksillä tiukasti ajan tasalla sekä yleisten laskutusvaatimusten, että juridisen laskuttamisen erityisvaatimusten suhteen. Laskuttaja –ohjelman lisenssinhaltijoilla ei ole ylläpitomaksua, vaan jokaisesta päivityksestä lähetetään lisenssinhaltoijoille tarjous, ja käyttäjä valitsee itse tarvitsemansa uudet piirteet. Päivityskustannuksetkin ovat muiden vastaavien ohjelmistojen ylläpitokustannuksiin nähden erittäin kohtuulliset (ominaisuuksista riippuen 30-300 EUR).

Päivityksissä tuodaan uusia ominaisuuksia asiakkaiden toivomien lisäpiirteiden tai lainsäädännöllisten muutosten mukaisesti. Asiakkaiden toivomina muutoksina mainittakkoon ennakkolaskuun liittyvä automatiikka, toimenpiteiden maksimaaliseen kirjaamisnopeuden mahdollistava erityisesti juristeille itselleen suunniteltu käyttöliittymä, laskun ulkonäköön liittyvät valinnaismahdollisuudet, ja ohjelman tarjoama valtavan laaja raporttivalikoima, esimerkiksi toimiston sisäistä seurantaa varten.

Ohjelman toimintaympäristö
Laskuttaja 3.00 on Windows-ympäristöön suunniteltu tietokantaohjelmisto, ja se toimii kaikissa 32- ja 64-bittisissä Windows-versioissa. Ohjelma asennetaan käyttäjän omaan ympäristöön ohjelmatoimittajan toimesta, ja on näin riippumaton paitsi internet-yhteyksien toimivuudesta, myös ohjelmatoimittajasta. 

Ohjelman toiminnot
Ohjelmaa voidaan käyttää yksinkertaisesti toimeksiannon luomiseen, ja toimenpiteiden ja kulujen keräämiseen toimeksiantoihin, sekä näiden laskuttamiseen. Monissa pienissä toimistoissa ohjelmaa käytetäänkin juuri tällä tavoin, ja näin käyttö on hyvin kevyttä ja helppoa.

Ohjelma on kuitenkin suunniteltu tukemaan toimiston kasvua, ja se tarjoaa sellaisen laajan ja monipuolisen ominaisuusvalikoiman, jota suurempikin toimisto tarvitsee.

2.50

3.00


2.00

3.00

2.50


2.30

2.30

Knowledge Partners Oy | Fleminginkatu 2 | 00530 Helsinki, Finland | www.knowledgepartners.fi
Outi Laakso | Tel. +358 (0) 40 5421 831 | Fax +358 (0) 201 553 404 | outi.laakso [at] knows.pp.fi
Copyright 2007 Knowledge Partners Oy