» Knowledge Partners Etusivu

2.20

OHJELMATYÖKALU KONTAKTINHALLINTAAN JA TOIMISTON YLEISRUTIINEIHIN

Notaari 2.20 -ohjelma on perinteisen CRM (customer relationship management) ohjelmiston pohjalta kehitetty erityissovellutus. Ohjelman runkona on asiakas- ja muu kontaktitietorekisteri, johon voidaan kirjata profiili- ja tapahtumerkintöjä, tehdä joukkokirjeitä, tarroja jne. Ohjelmistoa on kehitetty edelleen esim juridiikan erityistarpeisiin, josta syystä siinä on esim asiakasvarojen tilin kirjanpito, yhdenkertainen kirjanpito yksittäisille asiakkaille (mm kuolinpesät), varasto rutiinitoimituksia perukirjasta ositukseen asiakirjoineen, oikeusapuhakemus jne. Notaari on jokaisen toimiston perustyökalu tekstinkäsittely- ja sähköpostiohjelmien rinnalla. 

Ohjelman kehittäminen ja Käyttäjän kustannukset
Notaari –ohjelmaa pidetään päivityksillä tiukasti ajan tasalla yleisten käyttömukavuustoiveiden, juridisten erityisvaatimusten ja soveltamiskäytännön suhteen. Notaari –ohjelman lisenssinhaltijoilla ei ole ylläpitomaksua, vaan jokaisesta päivityksestä lähetetään lisenssinhaltoijoille tarjous, ja käyttäjä valitsee itse tarvitsemansa uudet piirteet. Päivityskustannuksetkin ovat muiden vastaavien ohjelmistojen ylläpitokustannuksiin nähden erittäin kohtuulliset (ominaisuuksista riippuen 30-200 EUR).

Päivityksissä tuodaan uusia ominaisuuksia asiakkaiden toivomien lisäpiirteiden tai lainsäädännöllisten muutosten mukaisesti. 

Ohjelman toimintaympäristö
Notaari 2.20 on Windows-ympäristöön suunniteltu tietokantaohjelmisto. Laitteistovaatimuksena on Pentium-tasoisella prosessorilla varustettu, Win 98 tai sitä tuoreemmalla käyttöjärjestelmällä varustettu laitteisto. Mitään muita ohjelmistovaatimuksia ympäristölle ei ole (vrt. SQL joissain tietokantapohjaisissa ohjelmistoissa), vaan ohjelma toimii itsenäisesti käyttöjärjestelmän päällä. Suosittelemme kuhunkin koneeseen, josta ohjelmaa käytetään minimissään 64 MB keskusmuistia. Verkkoympäristönä suositellaan 100 Mb nopeudella varustettua laitteistoa.

Hinnat
Notaari 2.20 -lisensiointi yhteen koneeseen on hinnaltaan 700 EUR + alv, kahteen koneeseen verkkoversiona 1.078 EUR + alv, ja kolmeen koneeseen verkkoversiona 1.386 EUR + alv. Useamman koneen lisensiointiin teemme mielellämme tarjouksen. 

 

2.20

2.20

2.00

2.30

2.30

2.30

2.00

Knowledge Partners Oy | Fleminginkatu 2 | 00530 Helsinki, Finland | www.knowledgepartners.fi
Outi Laakso | Tel. +358 (0) 40 5421 831 | Fax +358 (0) 201 553 404 | outi.laakso [at] knows.pp.fi
Copyright 2007 Knowledge Partners Oy